Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karışan, D., Bilican, K., Şenler, B. (2017). Bilimsel Sorgulama Hakkında Görüş Anketi: Türkçeye Uyarlama, geçerlik ve
güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 326-343. DOI: 10.17679/inuefd.307053

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: