Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin-Kalyon, D. (2020). Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testinin Türkçeye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 28(5), 2019-2043. doi: 10.24106/kefdergi.757177

Sorumlu Yazar: 
Demet Şahin Kalyon
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: