Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği (Epistemic Beliefs Inventory)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Velipaşaoğlu, S. (2011). Epistemic Beliefs Inventory (Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği) Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Serpil Velipaşaoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: