Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deniz, L. (1994). Bilgisayar tutum ölçeği (BTÖ-M)`nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve örnek bir uygulama (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: