Bem Sex-Role Inventory (BSRI)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özkan, T., & Lajunen, T. (2005). Masculinity, femininity, and the Bem Sex Role Inventory in Turkey. Sex Roles, 52(1-2), 103-110. DOI: 10.1007/s11199-005-1197-4

Sorumlu Yazar: 
Türker Özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: