Berkeley Duygu İfadesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akan, Ş., T. ve Barışkın, E. (2017). Kültür ve cinsiyet bağlamında Berkeley Duygu İfadesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik ölçütleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 28(1), 43-50.

Sorumlu Yazar: 
Şebnem Tunay Akan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: