BeMaS Haset ve Gıpta Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çırpan, Y. ve Özdoğru, A. A. (2017). BeMaS Haset ve Gıpta Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Dilsel eşdeğerlik, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18, 577-585. http://dx.doi.org/10.5455/apd.256664

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Çırpan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek toplam 10 maddedir. 1,3,4,7, 9. Maddeler gıpta, 2,5,6,8, 10. Maddeler hasedi ölçer.

1. Başkalarını kıskandığımda, gelecekte nasıl onlar kadar başarılı olabileceğime odaklanırım.
2. Benden üstün olan insanların üstünlüklerini kaybetmelerini isterim.
3. Başka birinin benden daha iyi olduğunu fark edersem, kendimi geliştirmeye çalışırım.
4. Başkalarını kıskanmak hedeflerimi gerçekleştirme konusunda beni motive eder.
5. Kendim içim istediğim bir şeye başkaları sahipse, onu ellerinden almak isterim.

Derecelendirme: 
6 lı likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 6= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: 
PDF: