Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Veren Üniversitelerde Eğitim Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Paktaş, Y. (2015). Öğrenci algıları çerçevesinde beden eğitimi ve spor öğretimi veren üniversitelerde eğitim kalitesi(Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Uzman görüşleri doğrultusunda ölçeğin kapsam geçerliliği sağlanmış ve yapı geçerliliğini
test etmek için Açımlayıcı (AFA) ve Doğrulayıcı (DFA) faktör analizleri yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin uygulanması ile elde edilen puanların güvenilirliği, Cronbach Alpha güvenilirlik
katsayısı ile test edilmiştir.

1 Yöneticiler liderlik özelliklerine sahiptir
2 Yöneticiler şikayetleri dikkate alır
3 Öğrencilerin öğretme deneyimleri iş hayatına uygundur
4 Öğretim elemanları gerekli entelektüel yapıya sahiptir
5 Akademik bina ve sınıflar amacına uygun dizayn edilmiştir
6 Öğrencilere araştırma ve proje hazırlamaları için fırsat verilir
7 Öğrenciler sanatsal yeteneklerine (resim, müzik, tiyatro, sinema vb)
geliştirmek için yeterli imkanlara sahiptir
8 Yöneticiler tutarlı, dürüst ve güvenilirdir
9 Yöneticiler geleceğe dönük planlama yapabilir
10 Ders programları, ara ve yıl sonu sınavlarının tarih ve saatleri
zamanında ilan edilir

Derecelendirme: 
Örnek: 5’li Likert (1= Tamamen katılıyorum – 5= Hiç katılmıyorum)
PDF: