Beden Eğitimi Dersinden Beklentiler Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sunay, Y. (1995). Ankara ilinde lise öğrencilerinin beden eğitimi dersinden beklentilerinin gerçekleşme düzeyine ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: