Başarının Değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karakoç-Alatlı, B. (2012). Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: