Bağışlama İstekliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çoklar, I. ve Dönmez, A. (2015). Bağışlama İstekliliği Ölçeği’nin uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 60-73.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: