Bakıcılık İyilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirtepe, D. (2008). Testing the caregiver stress model with the caregivers of children with leukemia (Master’s thesis). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: