Astronomi Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Armağan, F. Ö. ve Demir, N. (2019). Astronomi Başarı Testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 52-70.

Sorumlu Yazar: 
Fulya Öner-Armağan
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği için her bir kazanıma yönelik en az bir tane soru içeren 31maddelik bir soru havuzu hazırlanmıştır. Soru havuzunda yer alan sorular; daha önce astronomi konularında araştırma yapan araştırmacılar tarafından geçerliği ve güvenirliği sağlanarak geliştirilen başarı testlerinden, uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA) sorularından, MEB’in 2000-2017 yılları arasında yapmış olduğu PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) gibi merkezi sınavlarda yer alan sorulardan, MEB tarafından onaylanmış fen bilimleri ders kitaplarından yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.

Güvenirlik: 

Nihai Testin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .752 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 27 soruluk dört seçenekli bir başarı testidir.
Soruların içerdiği kazanımlar:
1m: Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi tahmin eder
12m: Gezegenlerin ısı ve ışık kaynağı olmadığını seçer.

Derecelendirme: 
Dört Seçenekli Başarı Testi (Doğru cevap=1 ve Yanlış/Boş Cevap=0)
İletişim: