Astronomi Kavram Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilici, S. C., Armagan, F. O., Cakir, N. K. ve Yuruk, N. (2011). The development of an Astronomy Concept Inventory (ACI). Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2454–2458. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.127

Sorumlu Yazar: 
Sedef Canbazoglu Bilici
Geçerlik: 

İçerik geçerliliği amacıyla, aşağıdakileri sağlamak için bir özellikler tablosu hazırlanmıştır.
müfredattaki tüm hedeflerin tüm test öğeleriyle temsil edildiğini Sekiz kişiden 12 soru alındı
farklı kaynaklar (bkz. Tablo 2): Frede (2008), Kalkan ve Kiroğlu (2007), Gri, (2006), Trumper (2006), Sarranize
(2005), Lindell (2001), Trumper (2000), Finegold ve Pundak (1991) ve 18 soru
öğretim hedefleri dikkate alınarak araştırmacılar. Üç araştırmacı tarafından 12 soru ve dördüncü soru
araştırmacı soruların dilsel denkliğini kontrol etti. Saha testlerinden önce, iki astronomi uzmanı
eğitim envanterdeki tüm soruların yapısını ve içeriğini incelemiştir.

Güvenirlik: 

Tüm test için alfa değeri .80 olarak bulundu.Elde edilen tüm bulgular
madde analizi, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, ACI’nın tanımlamak için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir

ACI dört farklı noktadan oluşan 25 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: