Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçak, Ç. V. 2020. Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 313-329.

Sorumlu Yazar: 
Çalık Veli Koçak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: