Anlamlı Öğrenme Öz-Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Meydan H. (2018). Anlamlı Öğrenme Öz-Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(36), 95-118.

Sorumlu Yazar: 
Hasan MEYDAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alfa 0,913

24 madde

Derecelendirme: 
Beşli Likert
İletişim: