Analitik Düşünme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ocak, G., ve Park, F. (2020). Lise öğrencileri için Analitik Düşünme Ölçeği geliştirme çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 49-68.

Sorumlu Yazar: 
Gürbüz Ocak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: