Yenidoğan Ağrı ve Rahatsızlık Ölçeği (EDIN)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayraktar S. (2012). Preterm yenidoğanda ağrıyı değerlendirmede kullanılan EDIN ölçeğinin geçerlik- güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: