Alışveriş Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Unurlu, Ç. (2016). Alışveriş yöneliminin alışveriş memnuniyeti üzerine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 539-552. Doi: 10.18026/cbusos.24630

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: