Aldatma Eğilimi Sebepleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Er, K., Bal, F. ve Faraji, H. (2020). Aldatma Eğilimi Sebepleri Ölçeği. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 6(22), 596-608. http://dx.doi.org/10.26728/ideas.314

Sorumlu Yazar: 
Kemal ER
Geçerlik: 

Geçerlilik durumu makalede yer almaktadır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik durumu makalede yer almaktadır.

Sosyalleşme süreçlerinizde birlikte olduğunuz kişinin bulunma düzeyi nedir? Lütfen derecelendiriniz. (Şuan hayatınızda kimse yoksa daha önceki ilişkilerinizi baz alarak da değerlendirme yapabilirsiniz.)

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 15.

Birlikte olduğunuz kişinin sosyalleşme süreçlerinde sizin bulunma düzeyiniz nedir? Lütfen derecelendiriniz. (Şuan hayatınızda kimse yoksa daha önceki ilişkilerinizi baz alarak da değerlendirme yapabilirsiniz).

gibi sorulardan oluşmaktadır. Ölçek toplamda 57 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
3’li Likert, ancak 5’li Likert de kullanılabilir.
İletişim: