Beck Umutsuzluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Derebaşı, I. (1996). Beck Umutsuzluk Ölçeği’nin Ege Üniversitesi öğrencileri üzerinde geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: