Aile APGAR Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özcan, S., Duyan, V. ve İncecik, Y. (2011). Aile Hekimliği’nde Aile APGAR Ölçeği’nin Kullanımı: Türkçeye uyarlama çalışması. The Journal of Turkish Family Physician, 2 (3), 30-37.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 

Dil geçerliği korelasyonu 0.899 (p=0.000) olarak saptandı. Yapı geçerliği c2 2/df oranı 5’ten küçük, GFI ve AGFI değerleri 0.90’tan yüksek, RMR and RMSEA değerleri 0.05’ten düşük, GFI 1.0, AGFI’ 0.99, RMR ve RMSEA değerleri 0.0 olarak belirlendi. Ayrıca benzer ölçekler geçerliği r= -0.596 (p=0.000) olarak bulundu

Güvenirlik: 

Yaş ortalaması 32.09±10.03 (18-60) olan 183 katılımcının %55.7’si kadındı. Aile APGAR Ölçeği’nin maddetoplam puan korelasyonlarının 0.502 ile 0.679 arasında değiştiği belirlendi. Testtekrar test korelasyonu 0.759 (p= 0.000) olarak bulundu. Ölçeği oluşturan maddelerin iç tutarlılığını veren Cronbach Alpha Katsayısı 0.793 olarak hesaplandı

5 madde

Derecelendirme: 
Kapalı uçlu madde