Ahlâki Yargı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sözer-Çapan, A. (2005). 3-11 yaş çocuklarının ahlak gelişimlerinin Piaget`in ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Oluşturulan Ahlaki Yargı ÷lÁeği Likert tipi bir ˆlÁektir, ˆlÁeğin geÁerliliği ve
g ̧venilirliği sınanmıştır.

Güvenirlik: 

testin g ̧venirliğini (iÁ tutarlılık) belirlemek ̧zere yapılan analizlerde, Cronbach Alfa değeri .6946 olarak bulunmuştur. G ̧venirliği belirlemek ̧zere yapılan diğer analizlerde de Spearman Brown değeri .6611; Guttman değeri de .6137 olarak hesaplanmıştır. Alfa değeri en y ̧ksek değer olarak belirlenmiştir. Alfa değerine gˆre ˆlÁeğin g ̧venilir olduğu kabul edilebilir. Ancak alfa değerinin sınırda gˆr ̧lmesi ˆlÁeğin madde sayısının azlığından kaynaklanmış olabilir.

Derecelendirme: 
İletişim: