Ahlaki Kayıtsızlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuz-Birben, F., ve Bacanlı, H. (2018). Ahlaki Kayıtsızlık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yıldız Journal of Educational Research, 2(2), 1-25

Sorumlu Yazar: 
Fazilet Yavuz Birben
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: