Ağrı Felaketleştirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Süren, M., Okan, I., Gökbakan, A. M., Kaya, Z., Erkorkmaz, Ü., Arici, S., Karamani S., & KAHVECİ, M. (2014). Factors associated with the Pain Catastrophizing Scale and validation in a sample of the Turkish population. Turkish journal of medical sciences, 44(1), 104-108. doi: 10.3906/sag-1206-67

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Süren
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: