Ağrı Felaketlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ugurlu, M., Karakas Ugurlu, G., Erten, S. & Caykoylu, A. (2017). Validity of Turkish Form of Pain Catastrophizing Scale And Modeling of The Relationship Between Pain-Related Disability With Pain İntensity, Cognitive, and Emotional Factors. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (2), 189-196, DOI: 10.1080/24750573.2017.1322672

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Uğurlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: