Adil Davranışlar Gösterme Ölçeği (ADGÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güleç, Y. (2017). Adil Davranışlar Gösterme Ölçeği (ADGÖ). Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 299-315.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Güleç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: