Yanığa Özel Ağrı Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Deniz-Doğan, S., & Arslan, S. (2019). Validity and Reliability of Turkish Version of the Burn-Specific Pain Anxiety Scale. Journal of Burn Care & Research, 40(6), 818-822. https://doi.org/10.1093/jbcr/irz091

Sorumlu Yazar: 
Sevgi Deniz Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: