Üstün Yetenekliliği Derecelendirme Ölçekleri- Okulöncesi/ Anaokulu Formu (GRS-P)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alma, S. (2015). Üstün yetenekliliği derecelendirme ölçekleri- okulöncesi/ anaokulu formu (GRS-P)’nun Türkçeye uyarlanması (Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: