Tarihsel Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, H. & Demir, B . (2019). Ergenlerde Tarihsel Empati Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish History Education Journal, 8(1), 129-149. https://doi.org/10.17497/tuhed.557538

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Çalışkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

12 madde
Bilişsel (7 madde): 1,2,4,6,8,10,12 “Geçmişteki olayların sonuçlarını tahmin edebilirim.”
Duyuşsal (5 madde): 3,5,7,9,11 “Eski dönemlere ait gördüğüm tarihi nesneler beni heyecanlandırır”

Derecelendirme: 
“1=Hiçbir zaman”, “2=Nadiren”, “3=Bazen”, “4=Genellikle”, “5=Her zaman”
İletişim: