Sosyal Yeterlik ve Sonuç Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bakioglu, F., & Turkum, A. S. (2017). Psychometric properties of adaptation of the social efficacy and outcome expectations scale to turkish. European Journal of Educational Research, 6(2), 213-223. https://doi.org/10.12973/eu-jer.6.2.213

Sorumlu Yazar: 
Fuad Bakioglu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: