Sonuç Kriterlerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, C. (1997). Pnömonisi olan çocuğun bakımı konusunda geliştirilen bakım standardının bakım kalitesine etkisi (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Candan Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: