Okuma Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındakii ilişki (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yapılan güvenilirlik çalışmaları sonucunda, tüm ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının 0,86 olduğu belirlenmiştir.

48 madde ve 10 alt boyuttan oluşmaktadır.
Örnek maddeler şu şekildedir:
Okuduklarımı arkadaşlarıma anlatırım.
Farklı ülkelerdeki insanlarla ilgili kitaplar okumak hoşuma gider.
Uzun ve sürükleyici hikaye ve romanlar hoşuma gider.
Okuduklarımızla ilgili sorulara arkadaşlarımdan daha fazla doğru cevap vermeye çalışırım.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Benden Çok Farklı – 4=Bana Çok Benziyor)