Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Banoğlu, K. (2011). Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri ve Teknoloji Koordinatörlüğü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 199-213.

Sorumlu Yazar: 
Köksal Banoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
1=Hiç – 5=Tamamen
İletişim: