Okuduğunu Anlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kula, S. S., & Budak, Y. (2020). Self-efficacy perceptions scale for reading comprehension of 4th grade students in primary school: Validity and reliability study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 106-120. doi: 10.14686/buefad.536885

Sorumlu Yazar: 
Sultan Selen Kula
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı .918 olarak belirlenmiştir.

Ölçek 29 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
3lü likert (bana hiç uymuyor, bana biraz uyuyor, bana tamamen uyuyor)
İletişim: