Müzikle İlgili Yaşam Kalitesi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akbulut, A. A., Çiprut, A., Akdeniz, E. et al. Translation and validation of the music-related quality of life questionnaire for adults with cochlear implant in Turkish language. Eur Arch Otorhinolaryngol (2021). https://doi.org/10.1007/s00405-021-06693-w

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Alperen Akbulut
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği (Keşfedici Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi)
Benzer Ölçek Geçerliliği
Bilinen Grup Geçerliliği

Güvenirlik: 

Test-Tekrar Test
İç Tutarlılık (Cronbach’s α Korelasyon Analizi)
Madde Analizi (ICC)

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: 
PDF: