Mesleki Denge Anketi-11

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günal, A., Pekçetin, S., Demirtürk, F., Şenol, H., Håkansson, C., & Wagman, P. (2019). Validity and reliability of the Turkish Occupational Balance Questionnaire (OBQ11-T). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1–7. https://doi.org/10.1080/11038128.2019.1673479

Sorumlu Yazar: 
Ayla Günal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/