Matematiksel Gelişim İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakuş, H., Akman, B., & Ergene, Ö. (2018). The Turkish adaptation study of The Mathematical Development Beliefs Scale. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 211-228. doi: 10.14527/pegegog.2018.009

Sorumlu Yazar: 
Hilal Karakuş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

40 maddeden (örn: “Öğretmenler okul öncesi dönemdeki çocuklara matematikle uğraşmanın doğru yolunu göstermelidirler”, “Matematik etkinlikleri okul öncesi dönemdeki çocukların yaşlarına uygundur”, “Okul öncesi dönemdeki matematik okul öncesi dönemdeki çocukların özgüvenlerini zayıflatacaktır” ve “Küçük çocukların matematik gelişimini nasıl destekleyeceğimden emin değilim”) oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1= kesinlikle katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3= biraz katılmıyorum, 4= biraz katılıyorum, 5= katılıyorum, 6=kesinlikle katılıyorum oluşturulmuştur.
İletişim: