Matematiksel Gelişim Bilgi (MGB) Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B & Akman, B. (2021). Evaluating Turkish preschool teachers’ knowledge of early mathematical development. Early Years, 1-15. https://doi.org/10.1080/09575146.2021.1948506

Sorumlu Yazar: 
Binnur Yıldırım Hacıibrahimoğlu
Geçerlik: 

Matematiksel Gelişim Bilgi anketinin, geçerlik çalışması kapsamında madde güçlük indeksleri ve madde ayırıcılığı incelenmiştir.Madde güçlük indekslerinin 0.042-0.708 aralığında değiştiği görülmektedir. Bu çalışmadaki 13 madde çok iyi ayırıcı, 2 madde (5 ve 17 numaralı maddeler) orta düzey ayırıcıdır. 5 maddenin ise (7, 8, 14, 18 ve 19 numaralı maddeler) bu çalışma grubu için ayırıcılığı çok düşük, kullanılmaması gerekli maddeler olduğu görülmektedir

Güvenirlik: 

Testin güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla KR-20 katsayısı ile iki yarı güvenirliği hesaplanmıştır. 20 madde için hesaplanan katsayı 0.748’dir. Testten 5 madde çıkarıldıktan sonra kalan 15 madde için hesaplanan KR-20 katsayısı 0.795 olarak bulunmuştur. Testin iki yarı güvenirliği 0.787 olarak hesaplanmıştır.

Madde sayısı: 15

Selin 1’den 10’a sırasıyla sayıları söyler (ör., “1, 2, 3, 4, 5, 6, …).
Selin 1’den 13’e sırasıyla sayıları söyler (ör., “1, 2, 3, 4, 5, 6, …).
Aynı
Bilmiyorum

Derecelendirme: 
Doğru yanıt verilen sorulara “1” puan, yanlış yanıt verilen ve boş bırakılan sorulara “0” puan
İletişim: