Matematik ve Teknoloji Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tabuk, M. (2018). Adaptation of the Mathematics and Technology Attitudes Scale (MTAS) Into Turkish: Validity and Reliability Studies for Middle School Students. Journal of Education and Training Studies, 6(7), 38-43.

Sorumlu Yazar: 
Mesut TABUK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: