Matematik ve Teknoloji Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çalışkan-Dedeoğlu, N., Çaylan-Ergene, B., Takunyacı, M., ve Ergene, Ö. (2020). Matematik ve Teknoloji Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Matematik öğretmen adayları için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Teknoloji, 2(1), 64-77.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Çalışkan Dedeoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: