Matematik Öğrenmeye İlişkin İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Birgin, O. (2016). Matematik öğrenmeye ilişkin inanç ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Proceedings of 1st INES International Academic Research Congress (ss. 3663-3670). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Sorumlu Yazar: 
Osman BİRGİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: