Makine Öğrenmesi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hopcan, S., Polat, E., & Türkmen, G. (2021). Validity and reliability study of a Turkish Form of the Machine Learning Attitude Scale. Research on Education and Psychology (REP), 5(2), 267-277. doi: 10.54535/rep.1017070

Sorumlu Yazar: 
Sinan Hopcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Makine öğrenmesi ile ilgili yeni bir haber/gelişme olduğunda hemen öğrenmek isterim.
Makine öğrenmesi teknolojisi ülkemizin geleceğini aydınlatır.
Gelecekte makine öğrenmesi teknolojisi ile ilgili bir meslek seçeceğim.
Bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum.
Makine öğrenmesi teknoloji alanı (Bilgi ve İletişim Makine Öğrenmesi Teknolojisi) etkinlikleri yeni yollarla düşünmemizi sağlar.

Derecelendirme: 
5’li likert dereceleme kullanılmıştır. “Kesinlikle Katılıyorum” (+2 puan) – “Kesinlikle Katılmıyorum” (-2 puan)
İletişim: