Kolej Kendini Anlatma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Esemenli, S. (1988). Kolej Kendini Anlatma Ölçeği’nin üniversite öğrencilerine uyarlanması (Yüksek Lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: