Kendine Yönelik Bilgelik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turgut, Ö., ve Nazlı, S., (2021). Kendine Yönelik Bilgelik Algısı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (57), 425-448. http://dx.doi.org/110.21764/maeuefd.638315

Sorumlu Yazar: 
Özden TURGUT
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: