Islahevinde Verilen Eğitim – Öğrenci Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan-Serençelik, P. (2004). Keçiören Islahevinde bulunan çocukların eğitimlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Serençelik Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: