İletişimsel Dil Öğretimi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eveyik-Aydin, E. (2003, March). EFL teachers’ voice on communicative language teaching. Paper presented at the Annual Meeting of Teachers of English to Speakers of Other Languages. Baltimore, MD.

Sorumlu Yazar: 
Evrim Eveyik Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.84’tür. Gutman yarı yarıya bölünmüş güvenirlik katsayısı 0.9 olarak bulundu.

7.Grup çalışmaları İngilizceyi kullanmak için motive edici bir ortam oluşturur.

13. İletişimsel yetenekleri geliştirmek için detaylı bir dil bilgisi öğretmek gerekmez.

35. Düzeltmeler yapılırken esas olarak dil yapılarındaki hatalara odaklanılmalıdır.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: