Gençlere Yönelik Tutum Ölçeği (GYTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Suna, E. H., Atik, Z. E., Karaman, N. G., ve Çok, F. (2013). Gençlere Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 347-360.

Sorumlu Yazar: 
Hayri Eren SUNA,
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

52 madde ve 2 altboyut

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: