Futbolda Medya Stres Kaynakları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız, K. ve Polat, E. (2020). Futbolda Antrenör-Sporcu Stres Kaynakları Ölçeği ile Futbolda Medya Stres Kaynakları Ölçeği’nin Türk popülasyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre-The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(3), 146-156. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.736068

Sorumlu Yazar: 
Kadir YILDIZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: