Fen Deneylerine Yönelik Tutum Ölçeği (FDYTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, E., Aydoğdu, B., Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2007). Fen Bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerine yönelik tutumları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 71-86.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: